Εδαφοβελτιωτικά

Ειδικά εδαφοβελτιωτικά, για την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους με προσθήκη οργανικής ύλης και φυσικών πετρωμάτων, διαμορφώνοντας πόρους οι οποίοι επιτρέπουν τον αποικισμό μικροοργανισμών. Επίσης, επιτυγχάνεται καλύτερη υδατοϊκανότητα και υδατοχωρητικότητα, όπως επίσης με τη χηλική διάλυση των ορυκτών, απελευθέρωση περισσότερων θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά.

Professional Peat Substrate

Professional Peat

Εμπλουτισμένη ξανθιά τύρφη

Εμπλουτισμένη ξανθιά τύρφη αποτελούμενη από ελώδη φυτά σε αποσύνθεση. Πρόκειται για ένα ελαφρύ και μαλακό υλικό με ινώδη μορφή πλούσιο σε ιχνοστοιχεία.

Προϊόν κατάλληλο για μεταφυτεύσεις φυτών σε γλάστρες, ζαρντινιέρες, σποροφυτών καθώς επίσης χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό προϊόν, εξασφαλίζοντας τον σωστό αερισμό και την στράγγιση του εδάφους αλλά και του ριζικού συστήματος.

Δομή: 0-20mm

Συσκευασία: 250Lt e

Natural Peat Moss

Natural Peat Moss

Εμπλουτισμένη ξανθιά τύρφη

Εμπλουτισμένη ξανθιά τύρφη αποτελούμενη από ελώδη φυτά σε αποσύνθεση. Πρόκειται για ένα ελαφρύ και μαλακό υλικό με ινώδη μορφή πλούσιο σε ιχνοστοιχεία.

Προϊόν κατάλληλο για μεταφυτεύσεις φυτών σε γλάστρες, ζαρντινιέρες, σποροφυτών, λαχανικά καθώς επίσης χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό προϊόν, εξασφαλίζοντας τον σωστό αερισμό και την στράγγιση του εδάφους αλλά και του ριζικού συστήματος.

Δομή: 0-20mm

Συσκευασία: 250Lt e

Baltic Peat Moss

Baltic Peat Moss

Ξανθιά τύρφη

Εμπλουτισμένη ξανθιά τύρφη αποτελούμενη από ελώδη φυτά σε αποσύνθεση. Πρόκειται για ένα ελαφρύ και μαλακό υλικό με ινώδη μορφή πλούσιο σε ιχνοστοιχεία.

Προϊόν κατάλληλο για μεταφυτεύσεις φυτών σε γλάστρες, ζαρντινιέρες, σποροφυτών καθώς επίσης χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό προϊόν, εξασφαλίζοντας τον σωστό αερισμό και την στράγγιση του εδάφους αλλά και του ριζικού συστήματος.

Δομή: 0-20mm

Συσκευασία: 250Lt e

Compressed Peat

Compressed Peat

Απλή Ξανθιά Τύρφη

Απλή ξανθιά τύρφη αποτελούμενη από ελώδη φυτά σε αποσύνθεση. Πρόκειται για ένα ελαφρύ και μαλακό υλικό με ινώδη μορφή πλούσιο σε ιχνοστοιχεία.

Προϊόν κατάλληλο για μεταφυτεύσεις φυτών σε γλάστρες, ζαρντινιέρες, σποροφυτών καθώς επίσης χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό προϊόν, εξασφαλίζοντας τον σωστό αερισμό και την στράγγιση του εδάφους αλλά και του ριζικού συστήματος.

Δομή: 0-20mm

Συσκευασία: 250Lt e

Profi I - Durpeta

Profi I - Durpeta

5 durpeta_peat-

Εμπλουτισμένη ξανθιά τύρφη αποτελούμενη από ελώδη φυτά σε αποσύνθεση. Πρόκειται για ένα ελαφρύ και μαλακό υλικό με ινώδη μορφή πλούσιο σε ιχνοστοιχεία.

Προϊόν κατάλληλο για μεταφυτεύσεις φυτών σε γλάστρες, ζαρντινιέρες, σποροφυτών καθώς επίσης χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό προϊόν, εξασφαλίζοντας τον σωστό αερισμό και την στράγγιση του εδάφους αλλά και του ριζικού συστήματος.

Δομή: 0-20mm

Συσκευασία: 250Lt e

Peat

Τύρφη

Τύρφη

Εμπλουτισμένη ξανθιά τύρφη αποτελούμενη από ελώδη φυτά σε αποσύνθεση. Πρόκειται για ένα ελαφρύ και μαλακό υλικό με ινώδη μορφή πλούσιο σε ιχνοστοιχεία.

Προϊόν κατάλληλο για μεταφυτεύσεις φυτών σε γλάστρες, ζαρντινιέρες, σποροφυτών καθώς επίσης χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό προϊόν, εξασφαλίζοντας τον σωστό αερισμό και την στράγγιση του εδάφους αλλά και του ριζικού συστήματος.

Δομή: 0-20mm

Συσκευασία: 6000Lt e

Nordia Agro Perterra

Περλίτης

Περλίτης

Ο περλίτης είναι μη δραστικό αδρανές υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στο γέμισμα των γλαστρών , στις ζαρντινιέρες αλλά ταυτόχρονα αναμειγνείεται με την τύρφη , το κομπόστ αλλά και άλλα υποστρώματα.Ο περλίτης είναι πολύ σημαντικό συστατικό για το υπόστρωμα των φυτών αλλά και σημαντικό για την ελάφρυνση του χώματος το οποίο συμβάλλει στην μείωση του βάρους των γλαστρών.

Για βελτίωση εδαφών, σπορεία, ριζωτήρια, φυτοχώματα

Για φυτά όμορφα και δυνατά.

Nature Pumice

Ελαφρόπετρα

Ελαφρόπετρα

Η ελαφρόπετρα είναι χημικά αδρανές δηλαδή μη δραστικό στοιχείο.

Διευκολύνει στην καλύτερη σμίξη των υλικών που θα προστεθούν στο παραγόμενο μίγμα καθώς και στον καλύτερο αερισμό και αποστράγγισης του χώματος λόγο της δημιουργίας πόρων για την καλύτερη ροή του νερού αλλά και αναπνοής τις ρίζας του φυτού.

Χρησιμοποιείται στα φυτοχώματα, στον κήπο  στις ζαρντινιέρες και σε καλλωπιστικά φυτά.

Συσκευασία: 12Lte , 100Lte , Big-Bag 1m3